Att bli förälder är för de flesta något helt fantastiskt och magiskt. Man har skapat ett nytt liv som man nu ska ta hand om. Det finns mängder av böcker om barnuppfostran och hur man ska göra och vad man inte ska göra. Det finns flera olika strategier på att uppfostra barn, men frågan är vilket sätt man ska göra det på? Ett begrepp som på senare tid har blivit populärt är nära föräldraskap

Vad är nära föräldraskap?

Nära föräldraskap handlar i kort om att man alltid agerar utifrån bebisens behov. Det innebär inte att man låter bebisen eller barnet styra hela livet. Det handlar om att man som förälder alltid finns där för sitt barn och att hen kan anknyta till sina föräldrar i sin egen takt. Nära föräldraskap kan alltså innebära att du direkt svarar på signaler från din bebis. Om bebisen börjar gråta eller pipa tar du upp bebisen för att trösta, detta är en respons på nära föräldraskap. Många föräldrar testar och använder sig av olika tekniker för att få bebisen att somna. Vissa föräldrar lägger barnet och låter hen sedan somna av sig själv, oavsett om barnet gråter och skriker i timmar. Nära föräldraskap innebär att man genast går in om barnet börjar snyfta. Man visar tydligt redan från tidig ålder att man finns där, att man är barnets trygghet och någon man kan lita på.

Kritik mot nära föräldraskap

När det kommer till barnuppfostran uppstår det alltid hetsiga debatter och upprörda åsikter. Ibland kan det kännas märkligt att andra ska tycka och tänka om hur just du väljer att uppfostra ditt barn. Men så är det. Kritik mot nära föräldraskap finns naturligtvis, detta sätt att uppfostra sina barn brukar dela upp folk i två läger, antingen står man bakom nära föräldraskap eller så tycker man inte om det. Kritiken brukar handla om att man gör sina barn en björntjänst och att man ”daltar” med barnen om man ständigt ger dem uppmärksamhet vid gråt. Vissa kritiserar även hur man väljer att dela upp sin föräldraledighet.

Men ingenting är ju svart eller vitt. Nära föräldraskap behöver inte alls innebära att man ”daltar” eller ”skämmer bort” sitt barn. Att dalta med sina barn kan innebära att man ”ojjar” sig för minsta lilla, som en liten skråma på knät eller att ständigt gå med på vad barnet vill. Säg att du exempelvis lagat mat men ditt barn vill inte äta det utan vill ha pizza. Nära föräldraskap handlar inte nödvändigtvis om att göra allt barnet säger. Ofta handlar nära föräldraskap mer om att skapa en trygg anknytning för barnet. Att låta barnet gråta för sig själv är exempelvis inte något som ingår i ett nära föräldraskap. Istället visar man alltid tydligt för barnet att tröst och stöd finns, att man bygger en trygg bas och grund för sitt barn. Att ge sitt barn ett nära föräldraskap innebär att man lyssnar på sitt barn och tar det på allvar, oavsett hur litet det är. Man behandlar sina barn som jämlikar och inte som barn.

Det viktigaste som förälder är naturligtvis att ge sitt barn kärlek och trygghet, sedan går det alltid att kombinera olika sätt att uppfostra sitt barn. Men som förälder vet man oftast bäst.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras.