Hur man ska uppfostra barn leder ständigt till heta diskussioner. Ska man ha tydliga gränser och regler för barnen, eller ska man sträva efter en friare uppfostran, eller föra ett nära föräldraskap? Finns det några rätt eller fel? En väldigt vanlig diskussion inom detta ämnet är om man skall föra en fri uppfostran, där barnen får bestämma själva – eller en konservativ strikt uppfostran. Det är uppenbart att det både finns nackdelar och fördelar med fri uppfostran, och detsamma med en strikt uppfostran. I denna artikel går igenom de två tillvägagångssätten för att förstå mer.

Vad en fri uppfostran innebär kan variera mellan olika familjer. Ett exempel på fri uppfostran kan vara att barnet vill ha på sig shorts fast det är mitt i december. Föräldrarna låter barnet gå ut i shorts för att på egen hand upptäcka att det inte var ett bra alternativ av kläder. Man låter barnet lära sig genom sina egna erfarenheter. En striktare uppfostran kan i kontrast vara att man inte låter barnet gå i shorts utan man bestämmer åt barnet, föräldern vet bäst. Detta är bara ett litet exempel. Ett annat exempel kan vara att barnet inte vill äta det ni lagat. Fri uppfostran kan då innebära att man säger till barnet att hen får laga sin egen mat om det inte passar. Strikt uppfostran skulle kunna innebära att man säger till barnet att detta är den mat som erbjuds. Passar det inte får barnet vara utan.

Fri uppfostran kan även likställas med frihet under ansvar. Precis som i exemplet ovan låter man alltså barnet lära sig konsekvenser, men utan straff och regler. En strikt uppfostran innebär oftast fler regler och att föräldrarna förväntar sig att barnet ska lyda utan att ställa frågor. Det behöver såklart inte vara svart eller vitt. Men för att försöka reda ut de två begreppen behöver vi göra det tydligt.

Fördelar med striktare uppfostran

Det har gjorts mängder av olika studier om huruvida strikt uppfostran är bra eller inte. Bland annat gjordes två stycken studier från University of Essex. I en av studierna, där fler än 1000 pojkar och flickor var med, såg man tydligt att barn med strikt uppfostran hade större chanser till att bli framgångsrika. Studien utfördes mellan 2004 och 2010 och innefattade flickor mellan åldrarna 13 och 14 år. Vad man såg var att flickor som uppfostrades striktare visade sig vara helt och hållet kapabla till att leva upp till sina föräldrars förväntningar. Men inget är svart och vitt. Man ska naturligtvis inte ta uppfostran för långt och vara en diktator. En förstörd barndom kan aldrig vägas upp av en blomstrande karriär.

Fördelar med fri uppfostran

Fri uppfostran kan ibland klinga lite fel, som att man låter barnen härja fritt och göra precis som det vill. Det är i regel inte vad man menar när man pratar om fri uppfostran. Istället handlar det om att ge barnet mer stöd och omsorg. Man lyssnar mer på barnet som en jämlik istället för att bete sig auktoritärt mot barnet. En stor skillnad mellan de två typerna av uppfostran är när barnet ska sova. Om du uppfostrar barnet mer fritt kommer du in till barnet så fort hen börjar snyfta eller gråta. Om du praktiserar en striktare uppfostran är det vanligare att lämna barnet gråtandes tills det somnar. Det är sällan bra att dra för mycket åt det ena eller andra hållet, en kombination som fungerar bäst för just er situation är det du bör satsa på.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *