Barnuppfostran är varken lätt, roligt eller utvecklande alla gånger. Men med rätt verktyg och tips i bagaget kan du skapa en bekvämare vardag som förälder och vara lyckligare med ditt barn. Hur man väljer att uppfostra sitt barn är upp till var och en. Det finns inga rätt eller fel (förutom våld och osunda relationer naturligtvis). För vissa fungerar det bäst med en striktare uppfostran med många regler och konsekvenstänk. För andra familjer passar det bättre med nära föräldraskap och en friare hand på uppfostran. Vad som fungerar bäst för dig och din familj beror helt och hållet på vem ni är, hur ert barn är och hur ni tillsammans fungerar ihop.

Hos oss hoppas vi att du ska kunna få bra hjälpmedel och redskap kring barnuppfostran. Det är aldrig fel att läsa artiklar om bägge sidor, det vill säga för- och nackdelar om såväl friare som striktare uppfostran. Kanske kan du plocka upp lite här och var för att hitta en strategi som fungerar bäst hemma hos dig. Föräldraskap är något av det viktigaste och finaste som finns. Men många vuxna idag vet med sig kan man också bära med sig en del trauman i bagaget sedan småbarnsåldern. Barn som växer upp i familjer där uppfostran är auktoritär kan ofta ligga steget före andra barn när det kommer till att få framgångsrika karriärer. Däremot kan samma barn också brottas med svår

pic2
pic3

Genom att lära dig mer om vad som kan vara bra och dåligt med olika uppfostringssätt, kan du även lära dig hitta strategier som fungerar för ditt barn. Kanske fungerar barnuppfostran generellt sätt bra hemma hos dig fast med vissa undantag? Många upplever exempelvis att barnen inte lyssnar, något som kan kännas oerhört frustrerande. Utan verktyg och hjälp om hur man ska lösa den sortens konflikter kan det vara svårt. Här kan du dock ständigt bli upplyst genom att läsa artiklar och ta del av tips som fungerat för många andra föräldrar. Den här sidan är till för dig som vill lära dig mer om olika sätt att uppfostra barnen, vad det innebär att vara förälder och mycket mer.

Föräldrar påverkar barnens framtid

Att vara förälder är läskigt av många anledningar. Tänk om man gör något dumt så att barnet avskyr en för all framtid? Du känner säkert själv någon som idag i vuxen ålder fortfarande har svårt att träffa sina föräldrar på grund av hur uppfostran såg ut i deras hem. Det är viktigt att komma ihåg att det vi som föräldrar gör idag kan påverka våra barns framtid både positivt och negativt. Att vara förälder kan vara världens svåraste och viktigaste jobb. Vi ska ju förbereda våra barn till att bli självständiga, kärleksfulla, snälla och smarta individer. Hur kan vi göra det utan erfarenhet? Genom att testa oss fram såklart! Och genom att ta till sig tips och råd från föräldrar som tidigare klarat av sitt uppdrag på